HOTAVELJSKA GRČA 2021 – dovolj je zimskega spanja

Trenutnim epidemiološkim razmeram primerno začenjamo v Športnem društvu Marmor Hotavlje z novo sezono HOTAVELJSKE GRČE. Začeti bi morali že decembra s Štefanovim tekom, vendar smo bili zaradi zdravstvenih razmer prisiljeni začetek rekreativne akcije premakniti na pomlad.
Plan aktivnosti ostaja nespremenjen, spreminja pa se način izvajanja le-teh. Ker trenutno združevanje ljudi še ni možno, lahko posamezne aktivnosti že opravite v lastni režiji (zaenkrat jih beležite pri sebi), bomo pa takoj, ko bo možno, poskušali organizirati aktivnosti v družbi vseh grč.
Kartončke za vpis opravljenih aktivnosti bodo grče lahko dobile ob prvi primerni možnosti, takrat bo možna tudi uradna prijava. Zaradi trenutnih okoliščin smo se tudi odločili, da se prijavnina za letošnjo sezono zniža na 10€ za odrasle oz. 5€ za osnovnošolsko mladino.
Da bomo vedeli, koliko grč bo letos sodelovalo, Vas vseeno prosimo, da najavite sodelovanje!
Ker se bodo razmere letos najbrž precej spreminjale, bomo vse grče oz. tiste, ki to šele želijo postati, sproti obveščali preko spletne in Facebook strani društva!
Vabljeni!
Da je lepo biti del druščine Hotaveljskih grč, potrjujejo vse doživete dogodivščine v bogati zgodovini te športno-rekreativno-družabne akcije, ki letos vstopa v 27-to sezono!