27. in 28. OBČNI ZBOR

Vabimo Vas na 27. in 28. OBČNI ZBOR

ŠPORTNEGA DRUŠTVA MARMOR HOTAVLJE

v soboto  5. 3. 2022  ob 19.00 uri v gostilni Lipan.

Dnevni red:

 1. Občni zbor
 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo predsednika za leto 2020 
 3. Poročilo blagajnika za leto 2020
 4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020
 5. Volitve novega vodstva za mandat 2021_2022
 6. Razno
 1. Občni zbor
 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo predsednika za leto 2021 
 3. Poročilo blagajnika za leto 2021
 4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
 5. Plan dela za leto 2022
 6. Razno

Po uradnem delu Občnega zbora si bomo ogledali filmski in slikovni material, ki je nastal v letih 2020 in 2021. 

Druženje bomo sklenili s pogostitvijo udeležencev občnega zbora. 

Prijatelji športa in rekreacije, 

vljudno vabljeni!

Predsednik ŠDMH

Niko STRŽINAR